Купуялуулук саясаты

Кириш бөлүгү

Бул маалыматтарды сактоо купуялуулук саясаты, сиз биздин веб-сайтыбызды колдонуп жаткан учурда сизге жеке маалыматтарды иштеп чыгуу практикасы жөнүндө маалымат берет.

Эгер биз көрсөтүп жаткан кызматтардын алкагында жеке маалыматтарды колдонсок, кардарларды тейлөө максатында, сатып өткөрүүнү уюштуруу, жарнамалар жана рынокту изилдөө боюнча анда биз купуялуулук саясатыбызда бул тууралуу маалымдайбыз.

 

Маалыматтардын контролдоочусу:

«Альпен Фарма АГ» Кыргызстандагы өкүлчүлүгү
Логвиненко көч. 27А,

Бишкек ш.,

Кыргызстан

Веб – сайт: www.alpenpharma.kg
E-mail: data.protection@alpenpharma.com
Tel.: +(996) 550 500 823

 

Сиздин укуктар

 

Пайдалануу укугу

Маалыматтарды коргоо жалпы жобонун 15-беренесине ылайык (GDPR), сиз бизден өзүңүздүн жеке маалыматыңыз иштелип жаткандыгы тууралуу маалымдоону сураганга укуктуусуз. Бул учурда бул жеке маалыматтарды алууга мүмкүнчүлүк ала аласыз, ошондой эле GDPR 15-беренесинде белгиленгендей кошумча маалыматты  алууга.

 

Оңдоого берилген укук

GDPR 16-беренесине ылайык, сиз бизден тез арада сиздин жеке маалыматтар боюнча так эместиктерди оңдоону талап кылууга укуктуусуз. Иштеп чыгуу максаттарын эске алуу менен, сиз ошондой эле, толук эмес жеке маалыматтарды толтурууга укуктуусуз анын ичинде кошумча арыз берүү аркылуу.  

 

Маалыматтарды өчүрүп салуу укугу

Сиз бизден тез арада сиздин жеке маалыматыңызды өчүрүп салууну талап кылууга укуктуусуз. GDPR 17-беренесинин тийиштүү талаптарын сактоо шартында, биз жеке маалыматты тез арада өчүргөнгө милдеттүүбүз. Сураныч, кошумча маалымат үчүн GDPR 17 беренесине кайрылыңыз.

 

Иштеп чыгууга чектөө укугу  

GDPR 18-беренесине ылайык, кээ бир жагдайларда сиз бизден жеке маалыматтарыңызга чектөө коюуну талап кылууга укуктуусуз.

 

Маалыматтарды которууга укук

GDPR беренесине ылайык, сиз берген жеке маалыматтарды структуруланган, жалпы жеткиликтүү жана машина окуй турчу форматта алууга укуктуусуз жана биз тоскоолдуктарсыз бул маалыматтарды башка контролерго өткөрүп берүүгө, эгер ал тараптан маалыматтарды иштеп чыгуу боюнча декларация алынган шартта гана (арыз) 6 беренеге ылайык макулдугу тууралуу (1) а) GDPR же 9-берене, (2) а) GDPR; иштеп чыгуу контракттык негизде 6-беренеге ылайык (1) b) GDPR аткарылат жана автоматташтырылган каражаттардын жардамы менен.

 

Каршы пикирге укук

GDPR 21-беренесине ылайык, сиз жеке маалыматтарыңызды иштеп чыгууда каршы пикирлериңизди айтууга укуктуусуз, 6 берененин (1) е) же f) GDPR негизинде. Бул ошондой эле «психологиялык портрет» түзүүгө кирет, (белгилүү бирин сандык мүнөздөмөлөрдү түзүү) бул жоболордун негизинде. Эгер биз сиздин жеке маалыматтарыңарды түз маркетинг максатында иштеп чыксак, сиз кайсы убакта болбосун жеке маалыматтарыңызды ушул максатта иштеп чыгууга каршы экениңизди билдирүүгө укуктуусуз. Бул дагы «психологиялык портрет» ( белгилүү бирин сандык мүнөздөмөлөрдү түзүү), түзүүгө кирет, анткени бул түз маркетинг менен байланыш.

 

Көзөмөлдөөчү органга даттануу берүү укугу 

GDPR 77 беренесине ылайык, ар кандай башка административдик же соттук укуктук коргоо каражатына зыян келтирбестен, сиз көзөмөлдөөчү органга даттануу берүүгө укуктуусуз. Бул укукту атап айтканда сиз Европа союзунун мамлекеттеринин мүчөлөрү жайгашкан территорияда, жашаган жериңиздин каттоосу менен, иштеген жериңиз же болжолдуу божомол менен, эгер сиздин жеке маалыматыңызды иштеп чыгууда GDPR жобосун бузса кайрылсаңыз  болот.

 

Өзүңдүн укуктарыңды жүзөгө ашыруу

Эгер сиз өзүңүздүн бир укугуңузду колдонгуңуз келсе, маалыматтардын контролеру катары анда биз менен байланышкыла, жогорудагы көрсөтүлгөн байланыш маалыматтар менен же биз сунуштаган байланыштардын бирин пайдаланыңыз.  Эгер сизде кандайдыр бир суроолор болсо, анда биз менен байланышыңыз.

 

Веб-серверлерде протоколдоо

Сиз биздин веб-сайтка киргенде, биз веб-сайтты башкарганга жалдаган компания сиз пайдаланган түзүлүш тууралуу техникалык маалыматтарды иштеп чыгып   (операциялык система, экранга жана башка жеке эмес функцияларга уруксаат), жана браузер боюнча (версия, тил ырастоо),  атап айтканда сиз биздин веб-сайтты караганга кирип жаткан компьютердин жеткиликтүү IP-дареги, датасы жана кирүү убактысы. IP-дарек – бул уникалдуу сандуу дарек, ал аркылуу сиздин түзүлүш Интернеттен маалыматтарды жөнөтүп/алыптурат. Сизди биздин веб-сайтты пайдаланууда идентификациялоого мүмкүндүк бере турчу маалыматты бербесеңиз, биздин кызматты жөнөтүүчүбүз же биз иш жүзүндө IP-дарек кимге таандык экенин билбейбиз. Ушуну менен бирге эле, пайдалануучу мүмкүн идентификацияланган, эгер ага каршы укуктук чаралар колдонулса (мисалы, веб-сайтка чабуулдар болсо), анда биз алар тууралуу жеке маалыматты тергөөнүн жүрүшүндө билебиз. Биздин кызматты жөнөтүүчү, иштеп чыгууга жарактуу маалыматтарды статистикалык максатта, идентификацияланбаган  сиздин жеке маалыматыңызды, биз карап туруу үчүн, биздин веб-сайтка кандай түзүмдөр менен жана түзөтүү менен колдонулуп жатканын билүү үчүн, андан соң аны тиешелүү түрдө  оптимизациялоого. Бул статистикалык маалыматтар эч кандай жеке маалыматтарды камтыбайт. Статистиканы түзүүгө укуктук негиз  GDPR 6 беренеси (1) f) болот.

 Мындан сырткары, IP-адрес биздин веб-сайтка сизге техникалык жактан кирүүгө мүмкүнчүлүк берет жана колдонууга пайдаланылат, ошондой эле биздин веб-сайтка же кызматты жөнөтүүчүгө чабуулдарды табууга жана жоюуга. Тилекке каршы, чабуулдар веб-сайттын операторлоруна жана колдонуучуларына зыян келтирүүчүлөр (мисалы, жеткиликтүүлүктү алдын алуу, маалыматтарды тыңчылы кылуу,  зыян келтирүүчү программаларды жайылтуу  [мисалы, вирустарды] же башка мыйзамсыз максаттар үчүн) болууга орду бар жана бир нече ирет. Мындай чабуулдар компаниянын маалыматтарды иштеп чыгуу борборунун функционалдаштыруу жагын бузууга алып келиши мүмкүн, биз жалдаган, биздин веб-сайтты пайдалануу же анын функцияларын, ошондой эле биздин веб-сайттын пайдалануучуларынын коопсуздугун. IP-дарек жана колдонуу убактысы ушундай чабуулдарды болтурбоо максатында иштетилип чыгарылат.   Ушундай иштетип чыгуу аркылуу биз –  биздин кызмат жөнөтүүчү аркылуу – биздин веб-сайтты функционалдык камсыз кылуу мыйзам кызыкчылыгын аркалайбыз жана биздин веб-сайтка, сайттын пайдалануучуларына каршы мыйзамсыз чабуулдарды жоюуга. Мындай маалыматтарды иштеп чыгууга GDPR  (1) f) 6 беренеси укуктук негиз болуп эсептелет. Сакталган IP-маалыматтар өчүрүлөт (жашырындуулук аркылуу), чабуулдарды тапканга жана алардан сактанууга кереги жок болгон учурдан тарта.

 

Cookies файлдары

Биз cookies файлдарын жана  окшош технологияларды колдонобуз (локалдык сактоочу) биздин веб-сайттын ишине, техникалык функционалдыкты камсыз кылууга, биздин веб-сайттын пайдалануучулары кандай пайдаланып жатканын түшүнүү үчүн жана пайдалануучулардын браузеринде алдын ала түзөтүүнү сактоо.

Cookie- бул өтө чоң эмес тексттик файл, сиздин браузер биздин сайтка өтүүдө сиздин компьютериңизде сактайт. Эгер сиз кайрадан биздин сайтка кирсеңиз, биз бул cookies файлын кайрадан окуй алабыз.  cookies файлдары ар кайсы  убакыт  ичинде сакталат. Сиз кайсы убакта болбосун cookies тизмегин түзөтүүгө болот, сизди браузер кабыл ала турчу.  Бирок, бул биздин веб-сайт тийиштүү түрдө иштебей калышына алып келиши мүмкүн. Мындан сырткары, cookies сиз өз алдыңызча кайсы убакта болбосун өчүрө аласыз.  Эгер сиз аларды өчүрбөсөңүз, биз cookies кайсыл убакытка чейин сиздин компьютерде сакталышын көрсөтө алабыз. Бул жерде cookies файлдын сеанстык жана туруктуу деп аталгандарда айырмачылык жүргүзүлөт. Сеанстык cookies сиздин браузер менен өчүрүлөт, сиз биздин веб-сайттан чыгаарыңыз менен же браузерди жапканда. Туруктуу cookies сактоо учурунда биз көрсөткөн убакытка чейин сакталат.

 

Биз cookies кийинки максаттар үчүн пайдаланабыз:

· cookies файлдарынын техникалык жактан зарылдыгы, биздин веб-сайттын функцияларын пайдаланууга арналган (мисалы, сиз системага кирүүнү идентификациялоого). Кээ бир функциялар cookies  файлдары жок берилбейт. 

· функционалдык cookies, алар белгиленген техникалык функцияларды аткарууга пайдаланылат, силер пайдаланам дегендер.

· талдоочу cookies, алар пайдалануучулардын жүрүм-турумун талдоого кызмат кылат.

· четки cookies. Четки cookies файлдары үчүнчү жак менен сакталат, белгиленген функцияларды биздин веб-сайтта  иштетүүгө кимдин бир фунцияларын интеграциялайбыз. Алар ошондой эле пайдалануучунун жүрүмтурумун талдоо үчүн дагы пайдаланышы мүмкүн. 

Көбүнчө браузерлер, биздин пайдалануучулар менен колдонгондор бизге кайсыл cookies файлын сактоого түзөтүүгө мумкүндүк берет жана cookies файлын (белгиленген) өчүрүүгө.

 Эгер сиз cookies файлын белгиленген веб-сайттарга сактоодо чектелсеңиз же cookies файлдарын четки веб-сайттарга колдонууга уруксаат бербесеңиз, анда биздин веб-сайттын бардык функцияларын колдонууга мүмкүн эмес. 

Cookies файлдарынын параметрлерин кеңири тараган браузерлерде түзөтүү боюнча маалымат бул жерде жеткиликтүү:

· Google Chrome (support.google.com/chrome/answer/95647?hl= ru )

· Internet Explorer (https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer…)

· Firefox (https://support.mozilla.org/en/kb/cookies-release-and-claim)

· Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US)

 

Кайтарым байланыш формасы.

Эгер сиз бизге сунушталган байланыш формасы менен билдирме жөнөтсөңүз, сиздин суроону иштеп чыгууга биз сиз маалымдаган маалыматты колдонобуз.

Буга укуктук негиз – биздин мыйзамдуу кызыкчылыктар, сиздин суроого (1) f) GDPR 6 беренесине ылайык жооп кайтаруу. Эгер сиздин суроо биз менен түзүлгөн келишимдин корутундусуна кызмат кылса, андан аркы иштетип чыгууга укуктук негиз – бул GDPR (1) f) 6 беренеси.

Маалыматтар сиздин суроого сиз канааттандырылгандан кийин өчүрүлөт. Эгер мыйзам боюнча биз маалыматтарды узак мезгилге чейин сактоого милдеттүү болсок, өчүрүү тиешелүү мезгилдин бүтүшү менен ишке ашат.

 

Жумушка кабыл алуу боюнча вакансияга жооп кайтаруу

 Сиз бизге кызыкдар болуп, өтүнмө бергениңизге же биздин компаниянын кызмат ордуна талапкер болуп жаканыңызга биз кубанычтабыз. Төмөндө биз сизге маалымат бере кетели дегенбиз, сиздин вакансияга кызыгууңузга байланыштуу жеке маалыматтарыңарди иштеп чыгууга. 

Биз сиз берген маалыматты сиз таштаган кызыгуу боюнча маалыматты иштеп чыгабыз, бул кызмат ордуна сиздин жарактуулугуңузду баалоо үчүн (же, эгерде биздин компаниядагы башка ачык вакансияларга жарамдуу болсо) жана ваканттык орунду ээлөөгө билдирүү процедурасын аткаруу.

Сиздин жеке маалыматтарыңарды иштеп чыгууга укуктук негиз болуп GDPR (1) f) мыйзамдуу кызыкчылыктарынын 6 беренеси негиз. Биздин кызыкчылык билдирүүнү берүү процедурасында жана өзүбүздүн укукту кармоого же дооматтардан сактоодон турат. Өтүнмөнү четке кагуу учурунда талапкердин маалыматы 6 айдын ичинде өчүрүлүшү керек. Эгер сиз өтүнмө берген процессте кызмат ордуна кабыл алынган болсоңуз, талапкердин маалыматтары маалыматтар системасынан биздин персонал тууралуу маалыматтар системасына которулат.

Маңызы боюнча, сиздин маалыматтарыңыз компаниянын керектүү гана жактарына берилип турат, алар тийиштүү түрдө вакансияга кайтарым процедурасын аткаруу үчүн. 

 

Үчүнчү жактарга маалыматтарды ачуу

Биз бизге берилген жеке маалыматтарды үчүнчү жактарга ачып бербейбиз (андан да рекламалык максатта эмес).

Бирок биздин интернет-барактарыбыздын функционалдуу иштешине же продуктту/кызматты берүү үчүн биз кызмат көрсөтүүлөрдү жеткирип берүүчү менен кызматташабыз (маалыматтарды иштеп чыгуу жактар менен). Жеке маалыматтар ушундай кызмат көрсөтүүлөрдү жеткирип берүүчүлөргө билдирилиши мүмкүн.

Биз кызмат көрсөтүучүлөрдү сактык менен тандайбыз – айрыкча маалыматтарды сактоо жана маалыматтардын коопсуздугу жагын – жана маалыматтарды коопсуз иштеп чыгуу жана коргоо боюнча мыйзам чегинде бардык чараларды колдонобуз.  

 

ЕБ аймагынан тышкары маалыматтарды иштеп чыгуу

Биз сиздин жеке маалыматтарыңызды ЕБ же Швейцарияда иштетип чыгабыз. Европа Биримдигинин 2000/518/ чечими, Швейцария тиешелүү деңгээлде маалыматтарды коргой алат деген. Бирок, биздин кээ бир кызмат жеткирүүчүлөр, плагиндерин жана куралдарын колдонуп жүргөндөр, маалыматтарды ЕБ аймагынан тышкары иштеп чыгарушууда.   Бул купуялуулугун коргоо саясатында биз пайдаланып жаткан плагин/куралдар тууралуу маалыматтар түшүндүрүлөт.

Биз маалыматтарды тиешелүү деңгээлде коргоону камсыз кылабыз, PrivacyShield (кабыл алуу. ЕБ менен АКШ ортосунда маалыматтын купуялуулугу менен алмашуу эрежесине макулдашуу) аталышындагы контекстте катышуу менен жана кызмат жеткирүүчүнүн маалыматты коргоо жана сактоо боюнча чараларды колдонуу.

 

 

Google Analytics

Маалыматтарды иштеп чыгуу макулдашуунун алкагында биз  Google LLC (мындан ары «Google»), компаниясы тарабынан берилген сервисти пайдаланабыз,  AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, USA, мумкүн Google Analytics – GoogleTagManager тег-менеджерге. Буйрутмаларды иштеп чыгуу катары Google «cookie» аталыштагы файлды пайдаланат- өтө чоң эмес тексттик файл, сиздин компьютерде браузер менен сакталуучу. Бул «cookie» файл Google  сиз кайсы веб-сайтка кайрылгандыгыңыз тууралуу маалыматты берип турат, көбүнчө, кийинки маалыматты:

түрү/браузердин версиясы, операциялык системаны пайдаланган, операциялык система жана браузер боюнча  техникалык маалыматты, ошондой эле бирге жеткиликтүү компьютердин IP-дареги, сиз иштеп жаткан. Биз сиздин IP-дарек жашыруун формада гана  GoogleAnalytics колдонулушу менен пайдаланабыз. Бул жашырындуулук Европа Биримдиги аймагында же Европа экономикалык мамлекеттер мүчөлөрүнүн мейкиндигинде   Google билдирүү алгандан кийин иштейт. Өзгөчө учурларда толук IP-дарек АКШга Google серверге жөнөтүлүшү мүмкүн, аны ал жакта жашырындуулук кылышат. Google ылайык, IP-дарек туруктуу маалыматтарды алып жүрүүчүгө сакталаардан мурун жашырундуурулат. Кененирээк кара. Google купуялуулук саясатынан бул жеткиликтүү дарек аркылуу: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ru.

 

GoogleAnalytics бизге биздин веб-сайтты пайдалануу боюнча статистиканы топтоого мумкүнчүлүк берет, ошондой эле колдонулуучулардын демографиялык маалыматтарын жана алардын жүрүм турумун идентификацияланбаган формада.  Статистика бизге колдонуучулар биздин сайтты кантип таап жаткандыгын жакшы түшүнүү үчүн, биз издөө оптимизациябызды жана жарнамалык чыгымдарды жакшыртуу үчүн түзүлгөн. Бул иштеп чыгаруу бизге мыйзамдуу кызыкчылыкты аркалаганга мүмкүнчүлүк түзөт, биздин веб-сайтты жакшыртууга мүмкүнчүлүкө ээ болуш үчүн, ошондой эле биздин жарнамалык компанияларды дагы. Мындай маалыматтарды иштеп чыгаруунун укуктук негизи болуп (1) f) GDPR 6 беренси эсептелет.

GoogleAnalytics  колдонуудан баш тартуу үчүн маалыматты бул дарек аркылуу табууга болот: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ru .

 

Google AdSense

Бул сайтты GoogleAdSense пайдаланат, GoogleInc (мындан ары «Google») жарнамалык кулактандырууларды жакшыртуу сервиси.    

Провайдер–компания Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

GoogleAdSense «cookies» файлдарын пайдаланат, алар сиздин компьютерде жайгашкан тексттик файлдарды алып жүрөт, веб-сайтка сайтты кандай пайдаланып жаткандыгын талдоого жардам бериш үчүн. GoogleAdSense ошондой эле веб-маяктар дегендерди пайдаланат (көрүнбөгөн графикалык элементтер). Ушул веб-маяктардын жардамы менен, мисалы, беттердин келүүчүлүк боюнча маалыматты баалоого болот.  Ушул веб-сайтты пайдалануу боюнча маалымат (сиздин IP-дарегиңизди кошуу менен )  жана жарнактык форматтарды жеткирүү, cookies файлдарынан жана веб-маяктардан алынган,  Google компаниясынын серверине берилип АКШда сакталып турат. 

Бул маалымат Google компаниясы тарабынан айтылып турушу мүмкүн, Google контрагенттиги менен. Бирок Google сиздин IP-даректи башка сиз билген маалыматтар менен бириктирбейт.

cookieAdSense файлдары (1) f) GDPR 6 беренесине ылайык сакталат. Веб-сайттын оператору пайдалануучунун жүрүм турумун анализдөөгө мыйзамдуу кызыкдар болууга, веб-сайтты жана аны рекламалоо боюнча  оптимизациялоо максатында укуктуу.

 

Google Remarketing / Double Click

Биздин сайт Google AdWords и Google DoubleClick чектеш функциялары менен бир нече түзүлмөлөрдү айкалыштырып колдонуу менен  Google Analytics ремаркетинг функциясын колдонот. Провайдер – Google Inc. компаниясы, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Бул функция Google Analytics Remarketing жардамы менен түзүлгөн Google AdWords и Google DoubleClick чектеш бир нече түзүлмөлөрдүн функциясын колдонуу менен жарнаманын максаттуу тобун байланыштырууга мүмкүндүк берет. Ошентип, персоналдык анализденген жарнамалык билдирүүлөр сиздин кызыкчылыгыңызга негизделген сиздин мурунку колдонуу тажрыйаңызга жараша жана бир түзүлмөдөн Интернеттин иштешине карай (мисалы, мобилдик телефон), ушундай эле образда башка түзүлмөдө чагылышы мүмкүн (мисалы, планшеттеже ПК).

Эгерде өзүңүздүн макулдугуңузду берсеңиз, Google бул максатта браузердин тарыхын жана сиздин браузердеги Google эсепке алуу жазуусун байланыштырат. Ошентип, бир эле персоналдык анализденген жарнамалык билдирүү өзүңүздүн Google  эсепке алуу жазуусуна кирүү менен каалаган түзүлмөдө чагылдырылат.

Бул функцияны колдоо үчүн бир нече түзүлмөнүн жарнама үчүн максаттуу аудиторияны аныктоо үчүн биздин Google Analytics мааылматка убактылуу кошулган  Google Analytics идентификацияланган колдонуучу Google-идентификаторлорду чогултат.

Сиз өзүңүздүн аккаунттагы персоналдык анализденген жарнамадан баш тартуу менен бир нече түзүлмөдөгү ремаркетинг/таргетингден таптакыр баш тартсаңыз болот, шилтеме: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Сиздин Google аккаунтунда чогулган маалыматтар, сиз Google (6- статья (1) а) GDPR) бере же чакыра турган макулдугуңуздун негизинде гана топтолот. Сиздин Google катоо жазууңузга бирикпеген маалыматтарды чогултуу процессинде  (мисалы, анткени сизде Google каттоо жазуусу жок же сиз бириккен пайдаланууга каршы пикир айтат), 6-статьясына (1) f) GDPR негизделет. Негизделген кызыкчылык сайттын оператору сайтка киргендер жарнама максатында жашырын анализге кызыкдар экени менен түшүндүрүлөт.

Кошумча маалымат жана маалыматтарды коргоо эрежесин  Google купуялык саясатында кийинки даректен тапса болот: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ .

 

Flowplayer

Биз  http://www.flowplayer.com жана сайтында сакталган жана биздин веб-сайттан түздөн-түз жүргүзүлө турган видеороликтерди биздин онлайн-режимге киргиздик. Бул иштелме (1) f) GDPR 6-статьясынын 1-сунушуна негизделген. Биздин мыйзамдуу кызыкчылыкты коргоо менен бирге, пайдалануучуларды тейлөө сапатын жана биздин кызматтарды оптималдаштырууну көтөрүү керек. Flowplayer AB кийинки даректе жайгаштырылган: Riddargatan 17B, ​​114 57, Stockholm, Sweden жана Европа Бирлигинин маалыматтарын коргоо жөнүндө мыйзамдын таасирине шайкеш келет.

Веб-сайтка кирүү менен, Flowplayer биздин веб-сайттан тиешелүү баракча ачканыңыз тууралуу маалымат алат. Бул Flowplayer сиз кирген пайдалануучунун каттоо барагын бергенине жараша болот же пайдалануучунун каттоо жазуулары жок. Эгер силер  Flowplayerге кирсеңер, силердин маалымат силердин каттоо жазмаларына түз байланат. Эгер сиз Flowplayerде сиздин профиль менен байланышкыңыз келбесе, сиз андан веб-сайтка кирердин алдында чыгышыңыз керек. Flowplayer сиздин маалыматты пайдалануучулардын профили катары сакталат жана аларды жарнама, рынокту изилдөө жана/же биздин муктаждыктарга ылайык өзүңдүн веб-сайтыңдын дизайнына ыңгайлаштыруу максатында пайдаланылат. Мындай баалоо көбүнчө (системага кирбеген пайдалануучулар үчүн дагы) суроо-талапка ылайыкталган жана сиздин ишмердигиңиз жөнүндө биздин веб-сайтта социалдык тармактын башка пайдалануучуларын маалымдоо  үчүн жарнама берүү үчүн өткөрүлөт. Сиз пайдалануучунун мындай профилин түзүүгө каршы өз каршылыныңызды айтсаңыз болот . Бул укукту пайдалануу үчүн Flowplayer менен байланышыңыз керек.

Flowplayer маалыматтарын топтоо жана иштеп чыгуу максаттары жана чөйрөсү жөнүндө кошумча маалыматты купуялык саясатынан тапса болот. Ал жактан сиз ошондой эле сиздин купуялуулугуңузду коргоо үчүн укуктары жана тууралоо жөнүндө кошумча маалыматты ала аласыз: https://flowplayer.com/privacy-policy

 

Купуялуулук саясатын жаңылоо

Биз дайыма бул купуялуулук саясатын актуалдуу абалда колдойбуз. Ошондуктан биз мезгил-мезгили менен аны өзгөртүү жана чогултуу, иштеп чыгуу же маалыматтарыңызды пайдалануу укугун өзүбүзгө калтырабыз. Купуялык саясаттынын учурдагы версиясы төмөнкү дарек боюнча дайыма жеткиликтүү alpenpharma.kg/ky/privacy-policy-kg.

 

Эгер сизде ушул купуялык саясаты жөнүндө кандайдыр-бир маселе болсо, төмөндөгү байланыш маалыматын пайдалануу  менен байланышыңыз:

Email: data.protection@alpenpharma.com