Биз жөнүдо

Альпен Фарма дүйнө жүзүндө

“Альпен Фарма” (Alpen Pharma Group) компаниялар тобунун башаты 1997-жылдан саналып, негизги багыты катары дары-дармек каражаттарын өндүрүү жана илгерилөө, ошондой эле промоциондук-дистрибьютордук ишкердүүлүк саналган компаниялардын бирикмеси.

 

Alpen Pharma in the world

 

 

Анын таасир этүү чөйрөсү Азия, Батыш жана Чыгыш Европа өлкөлөрүнүн аймагына жайылган. Башкы кеңсеси Швейцариянын борбору Берн шаарында жайгашкан. Топко кирген ар бир компания өз өлкөсүндө фармацевтикалык базардын алдынкы компанияларына кирет жана өзүнүн иш өнөктөштөрүнө каттоону кошкондо, фармацевтикалык каражаттарды илгерилөө жана дистрибуция боюнча кызматтардын толук спектрин көргөзөт.

 

Ошондой эле топтун ишкердүүлүгүнүн эң маанилүү багыттарынын бири – сунушталып жаткан кызматтардын тизмегин көбүн эсе кеңейткен GCP эл аралык стандарттар боюнча дары-дармектер каражаттарынын  клиникалык изилдөөлөрүн уюштуруу жана өткөрүү.