RX- тобундагы дары-дармектер боюнча продакт-менеджер

Функционалдык милдеттер: өнүмгө суроо-талапты пайда кылуу, Компаниянын позитивдүү келбет, беделин жаратуу жана кардарлар менен турактуу өнөктөштүк мамиле түзүү максатында фармацевтикалык чекенеде Компаниянын дары-дармектерин илгерилөө боюнча программаларын иштеп чыгуу жана киргизүү

Талапкерге талаптар: 

 •  Билими-жогорку медициналык/фармацевтикалык, гуманитардык (биологиялык, биохимиялык, химиялык);
 • жеке сапаттары: жатык, натыйжалуу максатка жана Компанияда узак мөөнөттүү иштөөгө умтулгандык, ак ниеттик, уюшкандык, командада иштеше алуу;
 • персоналды башкарууга шыктары, коучинг;
 • негизги чет тилдер билими (англис /немис тили)
 • иш сапарларга даярдык;
 • жеке компьютер колдонуучусу
 • Айдоочунун күбөлүгү.

Соода ишмердүүлүк тажрыйбасы кубатталат. Окшош кызматта 3 жылдык иш тажрыйбасы менен талапкерге ишке кабыл алууда артыкчылык кылынат 

Биз сунуштайбыз:  

 • Расмий түрдө ишке орноштуруу, эмгек акысын жана бардык милдеттүү салыктарды мыйзамга ылайык төлөп берүү.
 • Адистикке үйрөтүү (иш тажрыйбасы жок талапкерлер үчүн)
 • Атайын программаларга үйрөтүү
 • Тренингдер
 • Кесиптик жана карьералык өсүш
 • Колдонуудагы мыйзамга ылайык  жылдык өргүү берүү
 • Компаниянын стандарттарына ылайык керектүү материалдык-техникалык камсыздоо пакетин берүү.

 

 Активдүү иш орундар жөнүндө телефон жана электрондук почта аркылуу тактагыла!

Өздү таржымалда (резюме)  каалаган эмгек акыны жана силердин байланыш телефондоруңузду көргөзүңүз.

Өздүк таржымалды жиберүү mikhail.fadeev@alpenpharma.com 0 (555) 164 032