Медициналык өкүл

Функционалдык милдеттер:  өнүмгө суроо-талапты пайда кылуу, Компаниянын позитивдүү келбет, беделин жаратуу жана кардарлар менен турактуу өнөктөштүк мамиле түзүү максатында фармацевтикалык чекенеде Компаниянын дары-дармектерин илгерилөө. 

Талапкерге талаптар: 

 • Билими-жогорку медициналык/фармацевтикалык, гуманитардык (биологиялык, биохимиялык, химиялык);
 • жеке сапаттары: жатык, демилгечилдик, натыйжалуу максатка умтулгандык, жоопкерчилик, аткаргычтык, ак ниеттик, уюшкандык, командада иштьеше алуу;
 • жеке компьютер колдонуучусу
 • Айдоочунун күбөлүгү;

Фармацевтикалык өкүл катары иш тажрыйбасы шарт эмес. Соода ишмердүүлүгүндө тажрыйба кубатталат. 

Биз сунуштайбыз:  

 • Расмий түрдө ишке орноштуруу, эмгек акысын жана бардык милдеттүү салыктарды мыйзамга ылайык төлөп берүү.
 • Адистикке үйрөтүү (иш тажрыйбасы жок талапкерлер үчүн)
 • Атайын программаларга үйрөтүү
 • Тренингдер
 • Кесиптик жана карьералык өсүш
 • Колдонуудагы мыйзамга ылайык  жылдык өргүү берүү
 • Компаниянын стандарттарына ылайык керектүү материалдык-техникалык камсыздоо пакетин берүү.

 Активдүү иш орундар жөнүндө телефон жана электрондук почта аркылуу тактагыла!

Өздү таржымалда (резюме)  каалаган эмгек акыны жана силердин байланыш телефондоруңузду көргөзүңүз.

Өздүк таржымалды жиберүү mikhail.fadeev@alpenpharma.com 0 (555) 164 032