Көңүл бургула
Сайттын бул бөлүгү жарнамасы мыйзамы тарабынан каралбаган дары каражаттары жөнүндө маалыматты камтыйт. Бул бөлүктөгү маалымат таанышуу үчүн гана берилген, жалгыз гана илимий-маалыматтык мүнөзгө ээ жана кеңири тараптар үчүн жарнама мүнөзүндөгү Маалымат катары бааланбаш керек. Колдонуудагы мыйзамына ылайык бул маалыматты алуу мүмкүнчүлүгүнө жалгыз гана медициналык жана фармацевтикалык кызматкерлер ээ. Сураныч, сиз медициналык же фармацевтикалык кызматкерлер экениңизди ырастаңыз.

Дистрептаза® (Distreptaza)

Статистика боюнча кичи жамбаштын сезгенүү оорулары (жумуртканын, жатындын, табарсык безинин ж.б. сезгенүүсү) – репродуктивдүү курактагы бейтаптардын (16 дан 49 жашка чейин1) көп кезиккен көйгөйү. Мындай оорулар абдан кооптуу жана тукумсуздук, жатындын сыртына бойго бүтүү, айыз функциясынын бузулушу, жабышма оору, өнөкөт чат оорусу сыяктуу олуттуу коркунучтарга тушуктурат. Эгер сезгенүү болуп калса, дарылоо ыкмасы кесипкөй, салмактанган жана комплекстүү болушу шарт. Дарылоо схемасына кийинкилер кирет: калыбына келтирүүчү кан айлантуу үчүн дарылоонун алгачкы күнүнөн тартып, сезгенүү очогунда АБ концентрациясынын жогорулашы, сезгенүү процессинин күчөшү жана тездешижана жабышма процестин алдын алуу 2,3,4 – стрептокиназ камтыган дарылар (мисалы, Дистрептаза суппозиторий); козгогуч чыкканда – бактерияга каршы дарылар. Ошондой эле  иммуномодуляторлорду, десенсабилизациялоочу дарыларды, белгисине жараша дарылоону аялдардын жыныс кнын микрофлорасын калыбына клтирүүчү дарылар колдонулат2.

Дистрептаза* бул ферменттик дары фибринолитик – стрептокинозаны (15 000МЕ) жана протеолитик – стрептодорназды (1 250 МЕ) камтыйт. Дистрептаза сезгенүүгө каршы күчтүү таасирге ээ, сезгенүү очогундагы микроциркуляцияны жакшыртат, шишикти жок кылат, бактерияга каршы дарылардын концентрациясын жана сезгенүү очогундагы иммундук клеткаларын жакшыртат, өлүк клеткалардагы (ириң) лизисин жана алардын реабсорбциясын (чыгаруу, тазалоо) тканьдарды сактоо менен жакшыртат 3,4,6. Оору белгиси жана дизуриялык кубулуш (тез-тез, ооруксунткан заара, заара келгендей жалган белгилер) 2,5-3 эсе тезирээк басаңдайт. Дистрпетаза дарысы менен дарылоо схемасын пайдаланууда, УДИ маалыматы боюнча сезгенүү белгилери 9 эсе көбүрөөк , стационарда болуу мөөнөтү 5 күнгө кыскарат, репарация процесстери 3 эсе тездейт2,5,6.

Дистрептаза дарысын колдонуу оору рецидивинин пайда болуу тобокелчилигин, тукумсуздук же жабышма оорусун 70%га азайтат2,4,5,6. Ошентип, Дистрептаза дарысы менен сезгенүүлөрдү дарылоо схемасына кошуу дарылоо натыйжасын 96-98%га чейин жогорулатат.

Дистрептаза гинеологиялык, урологиялык патологияда, проктологияда, дерматовенерологияда, операциядан кийинки мезгилде хирург практикасында ийгиликтү колдонулат 6,7,8,9,12. Дистрептаза сезгенүлөрдү комплекстүү дарылоодо эле эмес, эркектердин жана аялдардын тукумсуздугун, жумуртка кисталарын, бойдон алдыруудан кийинки же бойдон түшүп калуудан кийинки дарылоодо, операциядан кийинки курсактагы жана чаттагы сезгенүүлөрдү жок кылу үчүн да жакшы таасир берет 6,7,8,9,12. Дистрептаза асептикалык сезгенүүнү алдын алуу жана өнөкөт чат жана жабышма ооруларды дарылоо үчүн колдоунлат10,11.  Колдонуунун ректалдык формасы Дистрептаза дарысын колдонуунун өзгөчө тездигин жана коопсуздугун камсыздайт3,5,6,7,9.

Дистрептаза толук маалыматты www.alpenpharma.ua сайтынан билсеңиздер болот.

Дистрептаза – сезгенүүнү, жабышма ооруну, тукумсуздукту дарылоо

Дистрептаза ректалдык суппозиториялары №6: өндүрүүчү "Биомед-Люблин" Витвурня Суровиц жана Щепйонек Спулка Акцийна (Польша), р. с. П – 2010 42 КР №6826 от 22.02.2010.

*Маалымат медицина жана фармация адистери үчүн кесиптик ишмердикте пайдалануу үчүн. Колдоноордун алдында нускамасы менен таанышкыла. Балдар жетпеген жерде сактагыла.
1 Women’s health. Fact sheet N°334. Updated September 2013, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs334/en/.
2 Наказ МОЗ України від 27.12.2011 №977 "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 15.12.2003 року №582 "Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги". Наказ МОЗ України №431 від 03.07.06. Клінічний протокол надання медичної допомоги при хронічному простатиті.
3 Инструкция по медицинскому применению препарат Дистрептаза.
4 Дистрептаза – новое решение проблемы патогенетической коррекции воспалительного ответа и нарушений кровообращения органов малого таза у женщин с обострением хронического сальпингоофорита, В.А.Потапов, Репродуктивное здоровье женщины №4 (38). 2008.
5 Стратегия ранней послеоперационной реабилитации репродуктивной функции у женщин с лейомиомой матки В.А. Потапов, Эллуми Мутана, Д.Ю. Степанова, П.И. Польщиков. Здоровье женщины, №10 (76), 2012.
6 Сучасна тактика комплексного лікування хронічних запальних захворювань органів малого тазу в стадії загострення (методичні рекомендації). Б. М. Венцковский, А.Я. Сенчук и соавторы МЗ Украины, 2009.
7 Лікування чоловіків з екскреторно-токсичним безпліддям, зумовленим хламідійною інфекцією, Є.А. Литвинець. Здоровье мужчины, №1, 2012.
8 Местное лечение операционных ран у больных острым парапроктитом препаратом Дистрептаза, Т.И. Тамм, А.Б. Даценко, Е.Ю. Бабец, Е.Г. Даценко, Здоровье мужчины, №3, 2012.
9 Віддаленні результати оперативного лікування гострої спайкової кишкової непрохідності, С.М. Онищенко, Б.І. Слонецький, О.В. Іванько, Здоровье мужчины, №3, 2012.
10 Профилактика спайкообразования после хирургического лечения бесплодных женщин с миомой матки и эндометриозом, И.З. Гладчук, Н.Н. Рожковская, А.П. Рогачевский, К.В. Латий, А.Г. Волянская, Репродуктивное здоровье женщины, 35 (39), 2008.
11 ВикористанняДістрептази в комплексному лікуванні хворих з дизурією, після операцій з приводу доброякісної гіперплазії простати, О.Ю. Щербак и співавтори, Здоровье мужчины, №4, 2009.
12 Наказ № 150 від 18.02.2010 Про внесення змін до наказу МОЗ від 30.03.04 №88-Адм.

Суук тийгенди, туубастыкты жана ичегилердин жабышып калма дарттарын, ошонун ичинде операциядан кийин  дарылоо

Чыгаруу формасы: супп. ректал. блистер, №6

Курамы:
Стрептокиназа 15000 МЕ
Стрептодорназа 1250 МЕ

Башка ингредиенттери: парафин майы, Н15 витепсолу.

Фармакотерапевтик тобу:
Стрептокиназа, татаал медикаменттер, коду АТС: В06АА55

Көрсөткүчтөрү:
ДИСТРЕПТАЗА® суппозиторий түрүндө чоңдорду дарылоо үчүн колдонулат:
1. Кыпчыкейлердин өнөкөт сезгенүүлөрү.
2. Кичи жамбаш сөөк органдарынын операциядан кийинки инфильтраттык жаракаттанышы.
3. Жатындын былжыр чел кабыгынын сезгениши. Воспалений слизистой оболочки матки.
4. Курч жана өнөкөт менен болуп өтүүчү геморрой.
5. Периректалдуу абсцесстер жана кулгуна кеңири жайылган сезгенүү инфильтрат менен.
6. Ириңдеп кеткен каудал кисталары.

Каршы көрсөтмөлөрү:
Дарынын курам бөлүкчөлөрүнө өзгөчө сезимталдык орун алганда. Дары жаранын жаңы кабыкчасы же тигилген жара менен (шыбабаш) тийишпеш керек, себеби ал тигиштин ажырашына, мындан улам жарадан кан агуусуна алып келет.

Кыйыр таасирлери:
Кээде аллергиянын симптомдору чыгып калышы мүмкүн, температура көтөрүлүп, кан агууга жагдай түзүлүшү мүмкүн.
Бир түрдүү реакция пайда болгондо, сөзсүз дарыгер менен мындан ары дарыны колдонууну улантуу жөнүндө кеңешүү зарыл!

Өз ара аракеттенүүлөрү: антибиотиктердин, химиотерапевттик дары-дармектердин сезгенүү очогуна сиңип кетишин күчөтөт.

Дозадан ашыруу:
Симптомдору белгисиз.

Сактоо шарттары: 2- 8°С температурада, (муздаткычта) тоңдурбай сактоо зарыл!

Жарактуулук мөөнөтү: 3 жыл.

Сатуу категориясы: рецепт менен.

Фармакодинамикасы. Дистрептаза — стрептокиназа жана стрептодорназа деген эки активдүү субстанциядан турган айкалыштырылган дары-дармек каражаты. Стрептокиназа адамдын канындагы плазминогендин проэнизминин активдештирүүчүсү болуп эсептелет, стрептокиназдын таасири астында бул адамдын канындагы  коюуланып калган бөлүктөрдү суюлтуучу касиетке ээ болгон плазминге айланат. Стрептодорназа —бул тирүү клеткаларга жана алардын физиологиялык функцияларына таасирин тийгизбей туруп, нуклеопротеиндердин жыйындысын, өлгөн клеткаларды же ириңди эритип жок кылуучу касиетке ээ. Дары сезгенүүнүн очогуна антибиотиктердин же химиотерапевттик каражаттардын жеткиликтүүлүгүн жеңилдетет.

Фармакокинетикасы. Изилденген эмес.

Суппозиторийди блистердин уюкчаларынан алып чыккандан кийин жоон ичегиге тыгып терең киргизүү керек.

Дозасы сезгенүү процессинин түрүнөн жана анын интенсивдүүлүгүнүн даражасынан көз каранды. Дарыгердин көрсөтмөсү боюнча колдонуу керек.

  • 1 суппозиторийден күнүнө 3 жолу биринчи 3 күндүн ичинде;
  • 1 суппозиторийден күнүнө 2 жолу кийинки 3 күндүн ичинде;
  • 1 суппозиторийден күнүнө 1 жолу андан кийинки 3 күндүн ичинде.

Чоңдордун оорусунун жеңил жана орточо даражада өрчүшүндө:

  • 1 суппозиторийден күнүнө 2 жолу 3 күндүн ичинде;
  • 1 суппозиторийден күнүнө 1 жолу кийинки 4 күндүн ичинде же
  • 1 суппозиторийден күнүнө 2 жолу 2 күндүн ичинде.

Орточо алганда бир курс дарылоого 8-18 суппозиторий колдонулат.

Дарылоонун курсунун орточо узактыгы 7-10 күнгө созулат.

Дарыны, дарыгердин дайындап көрсөтмөсү менен гана колдонууга болот.

Боюнда бар жана бала эмизген мезгилде: колдонулбайт.

Балдарга: колдонулбайт.

Транспорттук каражатты айдап баратканда же башка механизмдер менен иштөөдө реакциянын ылдамдыгына таасир кылбайт.

1

Суроо берүү

To prevent automated spam submissions leave this field empty.